Our forums (Madalahayaga)

This community is for professional accountants and accounting enthusiasts,  and accounting students.

Madasha QuickBooks Desktop: Suaalo iyo Jawaabo

Madashan waxaad aad bulshada ku weydiin kartaa sidoo kale kaga jawaabi kartaa wax kasta oo ku saabsan barnaamij xisaabeedka QuickBooks Desktop . Madashan waxa loogu talo galay buls...

Madasha QuickBooks Online : Suaalo iyo Jawaabo

Madashan waxaad aad bulshada ku weydiin kartaa sidoo kale kaga jawaabi kartaa wax kasta oo ku saabsan barnaamij xisaabeedka QuickBooks Online . Madashan waxa loogu talo galay bulsh...

Madasha TallyPrime : Suaalo iyo Jawaabo

Madashan waxaad aad bulshada ku weydiin kartaa sidoo kale kaga jawaabi kartaa wax kasta oo ku saabsan barnaamij xisaabeedka TallyPrime. Madashan waxa loogu talo galay bulshada Soom...

Courses Discussions